S A Ž E T A K

 

Neposredni povod ovoj monografiji je 670. obljetnica prvog pisanog spomena crkve i župe Sv. Križa u Začretju, u dosada najstarijem Popisu župa Zagrebačke biskupije, kojega je 1334. načinio gorički arhiđakon Ivan, kao i sve obljetnice navedene u Predgovoru ove monografije.

Svetokriška župa nekoć je bila mnogo prostranija, jer je od njezinog područja 1653. utemeljena nova župa u Zaboku, a 1726. u Bedekovčini. Prvi pokrovitelj crkve u vremenu od 16. do 18. stoljeća bila je grofovska obitelj Keglević. U 19. stoljeću to su grofovske obitelji Sermage, Schlippenbach i Vranyczany (ova obitelj i u prvoj polovici 20. stoljeća). Današnja župna crkva Sv. Križa sagrađena je sredinom 17. stoljeća (najstariji sačuvani dijelovi su iz vremena gotike), a njen glavni oltar 1705. U to vrijeme glavni je oltar bio, kao i u svim kršćanskim crkvama, na istoku, tamo gdje je danas glavni ulaz. Ova se promjena dogodila u godinama između 1767. do 1778. jer je mjesno groblje oko 1740. najprije s Trga pomaknuto na zapadne padine iza crkve, da bi se omogućila gradnja ceste kroz mjesto prema Krapini, a potom stotinjak godina poslije (1850.) premješteno na brijeg kod Čveka gdje se i danas nalazi. Izgled mjesta i glavnog trga tražio je dakle velike promjene na samoj crkvi. Njen današnji lijep i ponosni zvonik dao je između 1734.-1738. sagraditi tadašnji veoma zaslužni župnik Josip Thausy. Vrijedno je spomena i naše svetokriško «Oplakivanje Krista» koje je dobro poznato u stručnim krugovima, ali nažalost ne i među nama Svetokrišćanima, a koje se još uvijek nalazi na restauraciji u Restauratorskom zavodu u Zagrebu . Osim župne crkve danas u župi postoje još tri veoma lijepe i vrijedne kapele, od kojih se kapela sv. Vida na Komoru (366 m nadmorske visine) spominje već u gore spomenutom popisu 1334. godine, dok su druge dvije podosta mlađe: kapela Majke Božje na Klupcima i kapela sv. Ane u Završju. Prva je sigurno postojala godine 1502. jer ju vizitator 1676. godine spominje kao posvećenu 1502. g. po zagrebačkom biskupu Stjepanu. Kapela sv. Ane u Završju prvi put se spominje 1627. godine. Kroz to dugo razdoblje župu je vodilo sigurno 50-tak župnika, od kojih su nam poznata imena samo njih 24 i 120 njihovih kapelana, te 18 svećenika rodom iz svetokriške župe. Godine 1797. župa je brojila 2.892 župljana, od kojih se samo 2.160 odraslih. Najveći broj župljana župa je imala 1936. godine, oko 11.500, dok danas župa ima 25 sela, 2.003 obitelji i 7.366 župljana. Mjesto Sv. Križ Začretje ima 300 obitelji i 1.000 stanovnika. Župski arhiv i knjižnica posjeduju veoma vrijedne dokumente i primjerke knjiga iz 17., 18. i 19. stoljeća. Većinom su to liturgijske knjige, misali i obrednici.

Na istočnoj strani trga smjestio se Svetokriški dvorac koji se prvi put u pisanim dokumentima spominje 1662. godine kada su sinovi Jurja III. Keglevića međusobno dijelili očevo imanje. Sredinom 18. stoljeća ženidbom dvorac i svetokriško vlastelinstvo prelaze u posjed grofova Sermage, a potom Schlippenbachu i Vranyczanyu koji pred Drugi svjetski rat dvorac zajedno s vlastelinstvom prodaju Banovini Hrvatskoj pa Svetokrišćani još i danas dvorac zovu Banovina. Godine 2001. dvorac je kupio dr. sci. Janko Mršić koji, nakon potrebite obnove, u njem planira otvoriti Hrvatski centar za informatičke inovacije.

Prema povijesnim izvorima prvi organizirani oblici svjetovne vlasti u Začretju datiraju od početka 16. stoljeća. U Začretju je održana jedna sjednica Hrvatskog sabora. Odlukom Sabora Hrvatska je 1860. podijeljena na županije, a Sveti Križ pripade županiji Varaždinskoj, kao i cijelo Hrvatsko Zagorje, dok je u Svetom Križu bilo sjedište podžupanije Topličko-svetokriške (Lavoslav Vukelić bio je njen tajnik). Mjesna knjižnica i čitaonica počinje s radom 1876., a Dobrovoljno vatrogasno društvo 1884. godine. Tijekom godina organizacija svjetovne vlasti se mijenjala tako da je vlast u Sv. Križu Začretju ustrojena kao općinska, zatim kao Mjesna zajednica u sastavu Općine Zabok, da bi 1993. ponovno ustrojena kao Općina Sveti Križ Začretje prema Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi s tijelima vlasti koju čine : Općinsko vijeće, Poglavarstvo i općinski načelnik.

Pučka škola utemeljena je u Svetom Križu 13. 04. 1838. godine, u Temovcu 24.04. 1940., u Sekirišću 18.12.1945., u Kozjaku 4. 11. 1946. i u Mirkovcu, u zgradi Zadružnog doma, 01.09.1947. godine. Prvi objekt izgrađen s namjenom održavanja nastave je školska zgrada iz 1914. godine na svetokriškom Trgu. Godine 1974. Začretje dobiva veoma vrijednu novu zgradu Osnovne škole s površinom od 2878 m2 koju polazi 1.081 učenik. Godine 1998.g. otvoren je vrlo lijep novi objekt Područne škole Mirkovec od 440 m2. Od utemeljenja osnovne škole do danas nastavu je izvodilo preko 300 učitelja.

U zadnjih 40-tak godina u Svetom Križu cvate kulturno-zabavni život razgranat u mnogim udrugama kao što su: Puhački orkestri «Ivo Tijardović-Regeneracija» i «Pačetanci», «Tjedan kulture, zabave i športa», KUD «Lavoslav Vukelić», «Cvrkutići», Etno-grupa «Zvirek», Muzejska zbirka Stjepana Jačmenice; nekoliko pjevačkih zborova i športskih klubova. Posljednji dio monografije posvećen je našoj Osnovnoj školi, njenim nastavnicima i učenicima, te njihovim raznolikim aktivnostima. Donosimo popis svih svetokriških malih maturanata: u 48 generacija ima nas 4.177. Izabrali smo i najvrednije i nagrađene literarne priloge nekih naših učenika. I na kraju knjigu obogaćuju mnogobrojne slike i fotografije u bojama.

Iz župe su rodom 4 znanstvenika, sveučilišna profesora i sedmero umjetnika poznatih u cijeloj državi, a neki i u inozemstvu. Stotinu pedeset župljana ima visoku stručnu spremu, šestdeset višu a 125 mladih Svetokrišćana su studenti.