2.7. ZAGORSKI ARHIĐAKONAT

 

Zagorski arhiđakonat ili Zagorska pokrajina se sastoji od 5 dekanata, a svaki dekanat, kako kaže sama riječ, u pravilu ima deset župa. Evo pregleda dekanata i župa po dekanatima sa zaokruženim brojem župljana, prema zadnjem Zagrebačkom šematizmu iz godine 1996. (prije podjele na Varaždinsku i Požešku biskupiju). Ovo je dio Zagorja koji crkveno pripada Zagrebačkoj nadbiskupiji, dok ostali dio (2 Varaždinska dekanata, Bednjanski i Varaždinsko-toplički dekanat) pripada Varaždinskoj biskupiji:

a. KRAPINSKI dekanat: 1. Krapina = 8.900 župljana; 2. Sv. Križ Začretje = 7.500; 3.Bedekovčina = 5.600; 4.Đurmanec = 3.700; 5.Krapinske Toplice = 4.850; 6.Petrovsko = 4.300; 7.Radoboj = 5.200; 8.Veliko Trgovišće = 4.000; 9.Zabok = 6.000; Ukupno Krapinski dekanat ima oko 50.000 katolika.

b. ZLATARSKI dekanat: 1.Zlatar = 6.400; 2.Belec = 2.000; 3.Konjšćina = 3.300; 4.Lobor = 6.700; 5.Mače = 3.300; 6.Mihovljan = 4.500, 7.Orehovica = 3.000; 8.Zajezda = 3.000; 9.Zlatar Bistrica = 3.000. Zlatarski dekanat ima 35.200 katolika.

c. TUHELJSKI dekanat: 1.Tuhelj = 4.500; 2.Desinić = 2.800; 3.Kostel = 700; 4. Marinci = 1.000; 5.Pregrada = 4.500; 6.Prišlin = 1.800; 7.Sutlanska Poljana = 600; 8.Taborsko = 3.600; 9.Vinagora = 1.300; 10.Klanjec = 3.700, 11.Zagorska sela = 1.100; 12.Velika Erpenja = 1.800. Ukupno 27.400 katolika.

d. ZAPREŠIČKI dekanat: 1.Zaprešić = 14.000; 2.Zaprešić 2 = 6.000; 3.Marija Gorica = 2.300; 4.Brdovec = 7.000; 5.Bistra = 8.200; 6.Pušća = 3.300; 7.Rozga = 1.400; 8.Kraljevec na Sutli = 1.900; 9. Luka = 2.000, Ivanec Bistranski=2.000. Ukupno dekanat ima 48.100 katolika.

e. STUBIČKI dekanat: 1.Gornja Stubica = 6.400; 2.Donja Stubica = 5.300; 3.Marija Bistrica = 5.000; 4.Laz = 2.000; 5.Kraljev Vrh = 5.500; 6.Oroslavje = 4.800; 7.Stubičke Toplice = 2.700. Ukupno dekanat ima 31.700 katolika.

Županija ima 7 gradova Krapina, Zabok, Pregrada, Zlatar, Donja Stubica, Oroslavje i Klanjec.

Tablica rođenih i umrlih u odnosu na broj stanovnika 1996.g.

Grad Rođenih Umrlih Broj stanovnika
Krapina 136 149 12.950
Zabok 82 117 9.365
Pregrada 83 110 7.165
Zlatar 57 107 6.506
Donja Stubica 54 86 5.930
Oroslavje 51 86 6.253
Klanjec 33 45 3234

 

25 općina, abecednim redom: Bedekovčina, Budinšćina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjšćina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sv. Križ Začretje (53 rođena, 111 umrlih ~ -58, dok je iste godine župa imala 63 krštena i 129 umrlih, odnosno –66; općina ima i 6.619 stanovnika, dok je 1971. imala 7.523 stanovnika!), Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica.

Naša županija imala je 2003. godine 1.216 rođenih, a 2.126 umrlih ili 910 manje rođenih nego umrlih, dok je Republika Hrvatska iste godine imala 39.668 rođenih, a 52.575 umrlih, odnosno 12.907 manje rođenih od umrlih.

Samo u jednoj godini nas je skoro za 13.000 manje!

Ako na kraju zbrojimo katolike svih 47 zagorskih župa, koje čine Zagorski arhiđakonat, onda dobivamo zaokružen broj od 190.000 katolika. Krapinsko-zagorska županija je površinom (1.234 četvorna kilometra) i brojem stanovnika (150.000) nešto manja od Zagorskog arhiđakonata, jer Zaprešički dekanat pripada Zagrebačkoj županiji.

ZAGORSKI ARHIĐAKONAT

Zagrebačka nadbiskupija je do 1997. godine imala 473 župe u 13 arhiđakonata i 45 dekanata s oko 2 milijuna katolika, a po površini je spadala među najveće nadbiskupije u Katoličkoj crkvi. U novije vrijeme, tj. nakon utemeljenja dviju novih biskupija na njenom području 1997. godine (Požega i Varaždin) podijeljena na 7 arhiđakonata i 33 dekanata. Arhiđakonati su: 1. Katedralni, 2. Zagorski, 3. Bjelovarski, 4. Čazmanski, 5. Sisački, 6. Turopoljski i 7. Karlovački. Svaki arhiđakonat u prosjeku ima 5 dekanata.

U međuvremenu su 2.010. utemeljene još dvije nove biskupije – u SISKU i BJELOVARU, koje ulaze u sastav Zagrebačke metropolije: Zagrebačka nadbiskupija, i biskupije Križevci (grko-katolička eparhija ili biskupija), Varaždin, Sisak te Bjelovar-Križevci, dok je Požega pripala novo utemeljenoj metropoliji Đakovačko-Osječkoj. Zagrebačka nadbiskupija nakon svih tih promjena sada (2.011.) ima 203 župe, ustrojene u 5 arhiđakonata i 21 dekanat s otprilike milijun i dvjesto tisuća katolika.

Na vrh