Korice Korice Korice

 

SADRŽAJ

Predgovor

Uvod

1.0. ZEMLJOPISNI POLOŽAJ OPĆINE I ŽUPE SV. KRIŽ ZAČRETJE– Mladen Rajačić

1.1. Smještaj Općine Sv. Križ Začretje

1.2. Područje Općine i stanovništvo

1.3. Gospodarska djelatnost

2.0. POVIJEST ŽUPE

2.1. Povijest župne crkve Uzvišenja svetog Križa– vlč. Dragutin Kučan

2.2. Kapele u župi sv. Križa

2.3. Javni oratoriji

2.4. Gotički reljef «Oplakivanje Isusa Krista» - prof. dr. Stjepan Sirovec

2.5. Župnici, upravitelji župe i kapelani župe Uzvišenja sv. Križa

2.5.1. Župnici

2.5.2. Upravitelji Župe

2.5.3. Kapelani

2.5.4. Kronološki popis župnika, upravitelja župe i kapelana

2.5. 5. Svećenici rodom iz Sv. Križa Začretja

2.5.6. Kronološki popis svetokriških svećenia

2.6. Arhiv župe sv. Križa

2.6.1. Zanimljiva pisma iz Župnog ureda

2.6.2. Matične knjige u Župnom uredu crkve Uzvišenja Sv. Križa

2.6.3. Rodoslovno stablo obitelji Sirovec

2.6.4. Popis najstarijih obitelji u Svetom Križu

2.6.5. Župska knjižnica

2.6.6. Današnje stanje Župe

2.7. Zagorski arhiđakonat

2.8. Statistički podaci Katoličke crkve

2.9. Germanicum i Gregoriana

2.10. Kratko razmišljanje o nedjeljnom bogoslužju

2.11. Izvori i vrela

2.12. Važnije kratice

3.0. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

3.1. Smještaj, povijesni razvoj i osnivanje Općine– S. Cvetko i S. Merkaš

3.1.1. Mjesna samouprava

3.1.2. Gospodarstvo i kultura

3.2. Općina Sveti Križ Začretje nakon izbora 2001.godine- ing. el. Dražen Čvek

3.2.1. Konstituiranje Općinskog vijeća

3.2.2. Izbori za Vijeće mjesnih odbora

3.2.3. Rad Općinskog vijeća u razdoblju od lipnja 2001. do studenog 2004. godine

3.3. Dvorac Sveti Križ Začretje – Mirna Flögel-Mršić

3.4. Zdravstvo – Antun Kučko i dr. Ljubica Jurina

3.5. Općinska knjižnica i muzej Žitnica – Franjo Kučko

3.6. Hrvatska pošta – Antun Kučko

3.7. Muzejska zbirka – Stjepan Jačmenica

4.0. UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4.1. Puhački orkestar «Ivo Tijardović-Regeneracija» - Juraj Mihovilić

4.2. Puhački orkestar «Pačetanci» - Josip Grozaj

4.3. DVD Sv. Križ Začretje – Dragutin Mišak

4.4. KUD «Lavoslav Vukelić» - Stjepan Šćuric

4.5. Udruga za kulturni amaterizam – Marija Mihovilić

4.6. Udruga «Tjedan kulture, zabave i športa» - Mladen Rajačić

4.7. Etno-grupa «Zvirek» - Đurđica Klanjčić

4.8. Cvrkutići – Cecilija Japec

4.9. NK «Jedinstvo» - Stjepan Kuhar

4.10. NK «Vatrogasac» iz Brezove

4.11. Udruga umirovljenika

5.0. ŠKOLSTVO U SVETOM KRIŽU – Mladen Rajačić

5.1. Prvih 50 godina (1838.-1888.)

5.2. Školstvo od 1888. do 1913. godine

5.3. Školstvo od 1913. do 1945. godine

5.4. Školstvo od 1945. do 1970. godine

5.5. Školstvo od 1970. do 2004. godine

5.6. Škola danas

5.7. Nagrađeni radovi učenika

5.8. Općinska, županijska i državna natjecanja

5.9. Popis učitelja od 1838. do 2004.godine – Silvana Ferenčak

5.10. Popis učenika osmih razreda od 1955. do 2004.g.

6.0. ZNANSTVENICI I PEDAGOZI- prof. dr. Stjepan Sirovec

6.1.1. Antun Polanščak, dr. sci. (1917.-1978.)

6.1.2. Štefanija Popović, dr. sci. (*1950.)

6.1.3. Josip Matejaš, dr. sc. (*1958.)

6.1.4. Stjepan Sirovec, dr. sci. (*1946.)

6.1.5. Juraj Mihovilić (1941.-2004.)

6.1.6. Stjepan Merkaš, dipl. učitelj (*1958.)

6.1.7. Cecilija Bažulić Japec (*1930.)

6.1.8. Mladen Rajačić (*1940.)

7.0. UMJETNICI I UMJETNICI AMATERI

7.1. Ivan Lovrenčić (1917.-2002.)

7.2. Rudi Stipković (1939.-2004.)

7.3. Lavoslav Vukelić (1840.-1879.)

7.4. Ante Hikec (1882. – 1934.)

7.5. Viktorija Risek (Risaković: 1873. – 1927.)

7.6. Marija Vrček (*1930.. - 1996.)

7.7. Slavko Lacko (1938. -2004)

7.8. Verica Jačmenica-Jazbec (*1946.)

7.9. Stjepan Roginić- Hari (*1952.)

7.10. Miroslav Lovrenčić (* 1952.)

7.11. Benedikt Tumpa (*1944.)

8.0. POPISI SVETOKRIŠĆANA S VSS, VŠS, STUDENATA I OBRTNIKA

8.1. Popis Svetokrišćana s visokom stručnom spremom

8.2. Popis Svetokrišćana s višom stručnom spremom

8.3. Popis studenata općine Sv. Križ Začretje

8.4. Popis svetokriških obrtnika

9.0. SAŽECI

9.1. SAŽETAK

9.2. SUMMARY

9.3. RIASSUNTO

9.4. ZUSAMMENFASSUNG

9.5. RÉSUMÉ

10.1. PRILOZI- literatura, izvori, recenzije, odjeci, popis diplomskih radova

10.2. POPIS AUTORA I SURADNIKA MONOGRAFIJE SV. KRIŽ ZAČRETJE

PREDGOVOR

Godine 2004., navršilo se 670 godina od prvog pisanog spomena naše župe u prvom i dosada najstarijem Popisu župa Zagrebačke nadbiskupije kanonika Ivana, arhiđakona Goričkog iz 1334. godine. Prošlo je 170 godina otkako je tadašnji svetokriški župnik Ivan Bradica prihvatio prijedlog svojih župljana i svoga kapelana Korotaja te je 9. lipnja 1834. uputio zamolbu Velikoj skupštini županije Varaždinske za osnivanje Pučke škole. Naši su «Ciglešani» ove godine obilježili 160. obljetnicu svoga opstojanja svečanom promocijom monografije «Puhački orkestar Ivo Tijardović-Regeneracija…» večer uoči otvaranja ovogodišnjeg «Tjedna kulture, zabave i športa», kao i svečanim koncertom puhačkih orkestara i blagoslovom zastave u nedjelju popodne na Trgu hrvatske kraljice Jelene. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje utemeljeno je prije 120 godina, 1884. Naše je mjesto prije 30 godina – 1974. – dobilo novu i veoma funkcionalnu zgradu osnovne škole po nacrtu poznatih i priznatih hrvatskih arhitekata Tomislava Kožarića i Tomislava Odaka. Fotografija naše škole nalazi se kao ilustracija uz članak o arhitektu Odaku u Enciklopediji hrvatske umjetnosti, svezak 2. I konačno, naša zdravstvena stanica – liječničke i zubarske ambulante, ljekarnica i pošta dobile su pred 20 godina svoje nove prostorije s kojima se, nažalost, ne možemo hvaliti u smislu arhitektonske uspješnosti i umjetničke ljepote, ali spomenute ustanove su sigurno bolje smještene i imaju više životnog prostora nego su ga imale prije tog preseljenja. Nabrojio sam 6 različitih obljetnica, od kojih nijedna nije 50. niti 100. koje se redovito svečano obilježavaju. Te su obljetnice samo vanjski povod za ovu našu zajedničku monografiju u kojoj je svojim pisanim prilozima sudjelovalo dvadesetak naših mještana; možemo mirne duše i s punim pravom reći: « To je naše zajedničko djelo». Ono je pisano najprije za sve nas Svetokrišćane da malo bolje upoznamo svoju vlastitu prošlost kao i povijest naših najvažnijih ustanova -«Historia magistra vitae est» - «Povijest je učiteljica života», kaže dobro poznata, ali često zaboravljana latinska poslovica!, ali jednako tako i sadašnjost.

Ovo je jedna od rijetkih monografija ovakve vrste, koja više prostora posvećuje sadašnjosti negoli prošlosti. Ovo, naravno, vrijedi samo relativno, jer već ono što se dogodilo jučer, znamo pripada prošlom vremenu iako ne odmah zato i povijesti. Povijest redovito bilježi samo važnije događaje i zbivanja. Mi ovom knjigom želimo pomoći čitatelju da lakše pamti i izabere ono što će biti vrijedno dužeg pamćenja i za generacije koje dolaze iza nas. Smijemo se nadati da će ova naša knjiga o nama svima dragom Začretju i tolikim njegovim stanovnicima biti rado čitana, da ćemo se preko nje svi međusobno bolje upoznati i još više jedni druge cijeniti.

Tri su važne ustanove izdavači ove knjige: Rimokatolička župa Sv. Križa, Općina Sv. Križ Začretje i Osnovna škola. Svaka od ovih ustanova predstavlja se prilogom ili prilozima nekoga od njenih članova, kao što to čine i naše mnogobrojne i veoma aktivne udruge i društva. Većinu tih radova prikupio je donedavni ravnatelj Osnovne škole g. Mladen Rajačić, koji je planirao izdavanje monografije za prošlu godinu, odnosno za 165. obljetnicu Osnovne škole u Svetom Križu. U ime izdavača zahvaljujem njemu kao i svima koji su se na njegov poziv odazvali i napisali svoj prikaz i dali svoje viđenje ustanove, udruge ili društva čiji su voditelji ili članovi. Svima nam je jasno da nikada nećemo moći sve posve zadovoljiti i da ova knjiga nije savršena: otvorena je za nadopune i dobronamjerne kritike temeljem kojih ćemo moći ispraviti moguće pogrješke.

Ovom knjigom se na koncu želimo predstaviti i drugima – našim prijateljima, rođacima i tolikim gostima koji rado navraćaju ili pak redovito dolaze u Sveti Križ. Ovo posebno vrijedi za sve Svetokrišćane koji žive i rade izvan samog Svetog Križa.

U Zagrebu, 15. travnja 2005.

Prof. dr. sc. Stjepan Sirovec
svećenik i sudac

NB. Novi podaci upisani početkom 2012. godine!

UVOD

Mjesto, općina i župa nose naziv po župnoj crkvi koja se spominje u najstarijem Popisu župa Zagrebačke biskupije koji je 1334. načinio kanonik Ivan, arhiđakon Gorički koji kaže: «Item ecclesia Sanctae Crucis, Petri filii Nuslini» ( slijedi crkva Svetog Križa, Petra sina Nuzlinova).

Mjesto Sveti Križ leži na malom brežuljku od oko 180 m nadmorske visine dok ravnica oko njega doseže oko 160 m nadmorske visine. Najviši brijeg u župi leži na 366 m nadmorske visine i na njem se smjestila najstarija kapela u župi, ona svetog Vida, koja se također spominje u gore spomenutom Ivanovom popisu iz 1334. godine. U davna su vremena u ravnici oko Svetog Križa rasle bujne hrastove šume koje je narod zvao hrastina ili čret pa bi putnici govorili: «Idemo se odmoriti za čretom, otuda drugo ime Svetom Križu Začretju. Svakako je već u rimsko vrijeme ovuda vodio važan put od Zagreba (Andautonije - Ščitarjeva) prema Ptuju (Petovia). Godine 1440. spominje se «Sancta Crux de insula» - Sveti Križ na otoku što govori o čestim poplavama u kojima je samo mjesto ostajalo nepoplavljeno i izgledalo kao otok u vodama koje su ga okruživale. Sveti Križ se spominje dvaput u dokumentima iz 1574. godine kada je «parochus de Sancta Crux» sudjelovao na sinodi zagrebačke crkve u Zagrebu i kada je povjerenstvo na čelu s Antunom Vramcem, poznatim kajkavskim teologom, piscem i kanonikom, ispitalo 357 svjedoka protiv Matije i Šimuna Keglevića, mjesnih gospodara, koji su nakon Gupčeve bune nepravedno kažnjavali svoje kmetove i seljake. Prigodom izgradnje novog betonskog mosta preko Krapinice (1985.g.), u neposrednoj blizini upravne zgrade Poljoprivredne zadruge, radnici su pri dubljem iskopu otkrili vulkansku lavu koju su Rimljani upotrebljavali umjesto betona za gradnju mostova i zgrada.

Prvi organizirani oblici svjetovne vlasti u Začretju datiraju, prema povijesnim izvorima, s početka 16. stoljeća. Zahvaljujući utjecajnim plemićima koji su živjeli u Sv. Križu Začretju održana je u našem mjestu sjednica (jedna ili dvije) Hrvatskog sabora. Sljedeći dokaz organizirane vlasti na ovom području datira iz vremena formiranja županija i podžupanija u Banovini Hrvatskoj 1860. godine. Čitavo Hrvatsko zagorje potpalo je pod Varaždinsku županiju u okviru koje je ustrojena Topličko-svetokriška podžupanija sa sjedištem u Svetom Križu Začretju (pjesnik Lavoslav Vukelić bio je njen tajnik). Tijekom godina organizacija svjetovne vlasti se mijenjala tako da je vlast u Sv. Križu Začretju ustrojena kao općinska, zatim kao Mjesna zajednica u sastavu Općine Zabok, da bi 1993. godine bila ponovno ustrojena Općina Sveti Križ Začretje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi. O funkcioniranju Općine upoznaju nas g. Stjepan Cvetko, dipl. iur. i g. Dražen Čvek, ing. elektrotehnike, predsjednici Općinskog vijeća koji su obnašali tu dužnost (1993.-2004.)

Godine 1622. prvi put se spominje svetokriški dvorac i njegovi prvi gospodari, grofovi Keglevići, koji su naravno bili vlasnici (vlastelini) ne samo dvorca nego i cijeloga mjesta, tj. vlastelinstva «Sancta Crux» ili «Heiligenkruz». O povijesti dvorca, arhitekturi, njegovim vlasnicima i današnjoj namjeri doznajemo iz prikaza prof. dr. Mirne Flögel-Mršić.

Općinska knjižnica i čitaonica počinje s radom 1876.g., Dobrovoljno vatrogasno društvo 1884. godine, a početkom dvadesetog stoljeća javljaju se i organizirani oblici zdravstvene djelatnosti.

Priloge o sadašnjim udrugama, njihovoj povijesti i radu pišu predsjednici ili tajnici samih udruga. Nažalost, sve se udruge nisu odazvale pozivu da se predstave u ovoj monografiji.

O povijesti školstva podatke crpimo iz «Spomenice obće pučke škole» ustrojene 1888. godine, Spomenice ustrojene 1968.godine i Spomenice škole ustrojene 2000.godine. Spomenice je pisalo šesnaest ravnajućih učitelja, direktora odnosno ravnatelja, od prvih pisaca spomenice Mirka i Ivana Bakliže (oca i sina) pa do današnjih dana. Osim što sadrže konkretne činjenice i istinite podatke o širokom području rada škole i povijesnim događajima spomenice nude i subjektivni prikaz jednog vremena od strane svojih voditelja. U ovom poglavlju monografije su i popisi svih učitelja koji su radili u matičnoj i u četiri područne škole. Priložen je popis svih generacija učenika koji su završili osmogodišnje obrazovanje u našoj školi te najuspješnijih natjecatelja iz nastavnih predmeta i slobodnih aktivnosti od općinskih i županijskih do državnih natjecanja.

U sedmom poglavlju nalazimo biografije nekoliko značajnijih povijesnih ličnosti kao i ličnosti iz sadašnjeg života koje su ostavile tragove na području umjetnosti, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture, športa, gospodarstva…Sigurno da nisu spomenute sve zaslužne osobe, što izričito na njihov zahtjev, što iz razloga što ih je nemoguće sve nabrojati. Vjerujemo da se time neće umanjiti njihove zasluge.

Na kraju donosimo popise naših župljana s visokom, višom i srednjom stručnom spremom. Ispričavamo se svima onima koji se nisu našli na popisu. Popis obrtnika sadrži i vrstu obrta s adresama koje mogu korisno poslužiti čitateljima s područja naše Općine.

Sažeci upućuju čitatelje na jezgrovit prikaz sadržaja ove monografije. Prijevodi sažetaka na njemački, engleski, talijanski i francuski jezik, kao i slikovni prilozi, omogućuju čitateljima koji ne poznaju hrvatski jezik razumijevanje sadržaja ove monografije. Monografiju zaključuje popis svih suradnika kojima iskreno zahvaljujemo na njihovom doprinosu pri stvaranju ove monografije.

Urednici

NB. Dopune upisane početkom 2012. godine!

 

Na vrh