Korice Korice

 

SADRŽAJ

 

PRVI DIO:

OSNOVNO MORALNO BOGOSLOVLjE

Posveta

Sadržaj

Predgovor

Izbor literature

Uvod

Povijesni pregled etičke misli

Kratak pregled etičke misli u Evanđeljima

Etička misao kod sv. Pavla

Povijesni pregled razvoja moralne teologije

Glavni izvori moralne spoznaje

Kršćanska antropologija

Središnji pojmovi moralke

Čovjek kao dijaloško biće

Čovjekova sloboda

Elementi koji umanjuju slobodu

Crkveni nauk o slobodi

Spoznaja moralnog dobra

Savjest kao moralni fenomen

Vrste savjesti

Moralni čin i radnja

Moralna norma i zakon

Predmet ćudoređa i okolnosti

Grijeh

Obraćenje

Crkveni nauk o krepostima

Bogoslovne kreposti

Dužnosti koje proizlaze iz vjere

Bogoslovne kreposti - ufanje i ljubav

Krepost bogoštovlja

Zaključak

DRUGI DIO:

POSEBNO MORALNO BOGOSLOVLjE

Predgovor

Izbor literature

1. Bogoštovlje u sakramentima

2. Krštenje

3. Sv. potvrda

4. Euharistija

5. Pomirenje

6. Bolesničko pomazanje

7. Sv. redovi

8. Ženidba

9. Ispravno primanje sakramenata

10. Sakramentali ili blagoslovine

11. Grijesi protiv bogoštovlja

12. Posebni oblik bogoštovlja - molitva

13. Evanđeoski savjeti i redovnički zavjeti

14. Dan Gospodnji

15. Zapovijed ljubavi

16. Apostolat laika

17. Pobudnica Ivana Pavla II. - "Vjernici laici"

18. Bioetika ili medicinska etika

19. Odgovornost za život i njegovo prenošenje

20. Moralna problematika rastavljenih

21. Zdravlje i liječenje

22. Istinoljubivost kao moralna vrednota

23. Crkva i svijet

24. Kršćanska etika i ekologija

25. Kršćanska etika i kultura

26. Kršćanska etika i gospodarstvo

27. Etika i politika

Zaključak

TREĆI DIO: PRILOZI

PRILOG I.

Ljudska prava - simpozij od 3. do 4.XII.1982.

PRILOG II.

. Etika i meta etika u suvremenoj marksističkoj misli

PRILOG III.

Symbol für Kroatien und die Welt

Popis vlastitih imena

BIOGRAFIJA PISCA

PREDGOVOR

Akademske godine 1993/94. navršilo se 10 godina otkako sam redoviti profesor moralnog bogoslovlja na INSTITUTU ZA TEOLOŠKU KULTURU LAIKA Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Svih tih godina dolazila su pitanja i poticaji studenata da im priredim skripta. Da to dosad nisam učinio, razlog je vrlo jednostavan - prije godinu ili dvije moglo se još uvijek nabaviti izvrsno moralno teološko djelo jednog od najvećih - ako ne i najvećeg - suvremenih moralista i moga rimskog profesora Bernharda Häringa u hrvatskom prijevodu, tiskano i izda to od "Kršćanske sadašnjosti" u Zagrebu, nadopunjeno literaturom iz hrvatskog jezičnog područja i popraćeno predgovorima i pogovorima izdavača. Prvo izdanje tog svjetski poznatog udžbenika iz moralne teologije - prevedenog na sve veće i poznatije svjetske jezike - izašlo je na njemačkom jeziku još davne 1954. godine, dakle ravno pred 40 godina. Već onda je u podnaslovu bilo sasvim jasno rečeno da je djelo pisano ne samo za bogoslave nego i za laike: DAS GESETZ CHRISTI. MORALTHEOLOGIE. Dargestellt für Priester und Laien von Bernhard Häring.

Prvi i drugi svezak našega hrvatskog prijevoda već se nekoliko godina ne može kupiti, jer je 1. izdanje rasprodano a drugo izdanje se iz nama nepoznatih razloga nikako ne pojavljuje. Mislim da je zbog toga postalo potrebno izdati skripta. Naglašujem da ova knjiga u svakom slučaju pretpostavlja sva tri sveska spomenutog Heringova djela (treći svezak još nije rasprodan!).

Knjiga je rađena prema mojim predavanjima u akademskoj godini 1992/93. bez većih promjena; bilo jezičnih, bilo stilskih ili sadržajnih. Ovom prigodom zahvaljujem studentima koji su mi u tom poslu, snimanjem predavanja i skidanjem s vrpce, pomogli.

B. Häring i Joseph Fuchs su 1993. navršili 80 godina svog života: obojica su bili moji profesori i učitelji, pa im ja ovom prigodom od srca čestitam taj lijepi jubilej s najljepšim željama da nam još dugo požive - AD MULTOS ANNOS FELICITER!!! Ujedno izražavam moju duboku zahvalnost za sve ono što sam od njih primio i naučio. Znam da će njima biti najdraži dar i najljepša čestitka ako svoje studente budem učio onome čemu su oni mene učili: slušati Božji poziv u savjesti i glasu Crkve i spremno mu se cijelim bićem odazvati. Na kraju ne smijem zaboraviti da se knjiga objavljuje u JUBILARNOJ GODINI - o 900. obljetnici naše Zagrebačke nadbiskupije 1094-1994, što nas sve ispunja osjećajima duboke zahvalnosti i ponosa.

ZAKLJUČAK

Katoličko moralno bogoslovIje kao jedan od glavnih kolegija u studiju teologije traži uvijek iznova odgovor na pitanje: Kako u životu najprikladnije i najistinitije odgovoriti na evanđeoski poziv nasljedovanja Isusa Krista kao Učitelja, Liječnika i Svećenika? Kako na temelju Objave i nauka Crkve - tradicije pomoći suvremenom čovjeku da nađe ispravne i zadovoljavajuće odgovore na svoja životna pitanja - o smislu svoga života, o dobru i zlu, o ljubavi i mržnji, istini i laži, pravdi i nepravdi; o savjesti i zakonu, o slobodi i kršćanskim pravima života i ponašanja, o grijehu i obraćenju; o krepostima - bogoslovnim i stožernim, s jedne strane, i lošim navikama, s druge strane?! Ovo su glavne teme koje smo obradili u prvom dijelu pod naslovom: OSNOVNO MORALNO BOGOSLOVLJE.

Na nauk o krepostima izravno se nastavlja govor o kreposti bogoštovlja u sakramentima, sakramentalima i raznim oblicima molitve, o štovanju Imena Božjega i slavlju Dana Gospodnjega. To bi u glavnim crtama bila tematika I. ploče dekaloga koja obuhvaća prve tri zapovijedi Božje. Drugu ploču dekaloga zajedno obradismo pod temom zapovijedi ljubavi, budući da je Isus u toj zapovijedi sažeo svih sedam zapovijedi II. ploče dekaloga. Tu se govori o spolnosti, o prenošenju ljudskog života i odgovornosti za njega, o zdravlju i liječenju, o boli i bolestima, o odgovornosti Crkve i njenih članova za svijet i društvo, o odgovornosti za okoliš, kulturu, gospodarstvo i politiku. Crkva naviješta i brani evanđeoska i etička načela na svim tim područjima, ali prema konkretnim ljudima ostaje uvijek dobra i brižna majka koja u tome slijedi svoga nebeskog Učitelja. Ove teme obrađene su u POSEBNOM MORALNOM BOGOSLOVLJU.

U popisu literature nisam posebno navodio Sveto pismo jer ga smatram temeljnom i svetom knjigom koja ne ulazi u red ostalih ma kako važnih priručnika i dokumenata. Svima studentima toplo preporučujem da svaki teološki kolegij, pa tako i moj, uvijek uče uz Sveto pismo i dokumente Drugog vatikanskog sabora. U mnogo čemu moći će se poslužiti i novim Katekizmom Katoličke Crkve koji je papa Ivan Pavao II. svečano promovirao 7. prosinca 1992. a ovih dana - rujan 1994. ¬objavljeno je njegovo hrvatsko izdanje. Tematika ovoga Katekizma bila je predmetom rasprave na ovogodišnjem Teološko-pastoralnom tjednu na Šalati, od 25. do 27. siječnja 1994. i Zimske katehetske škole od 16. do 20. siječnja 1995. godine. Radovi - predavanja Teološkog tjedna objavljuju se u Zborniku "Bogoslovske smotre", a predavanja Katehetske škole u "Katehezi".

 

Na vrh